BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

Dnia 17.12.2021 r. 6. Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku z naszej placówki przekazała Betlejemskie Światło Pokoju Staroście Dzierżoniowskiemu, Burmistrzowi Piławy Górnej, Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Paniom Dyrektorkom placówek oświatowych w Piławie Górnej, Księdzu Proboszczowi parafii pw. św. Marcina oraz Pani Dyrektor naszego ośrodka. Tegoroczne przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi: „Światło Nadziei”.