AUTORSKI WIECZÓR POEZJI LIST DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Dnia 05.03.2020 roku odbył się IV wieczór autorski poezji naszych uczniów. Tematem przewodnim, w tym roku, był List do Świętego Jana Pawła II. Uczniowie samodzielnie, ze swoimi rodzicami, wychowawcami i babciami tworzyli wiersze dla Papieża Polaka, w których dziękowali Mu za to, że nad nami czuwa, dzielili się swoimi troskami i radościami, wspominali ciekawe fragmenty życiorysu Świętego. Podczas wspólnego spotkania młodzi pisarze prezentowali swoje utwory przed licznie zebraną publicznością. W przyjaznej atmosferze, zapachu pysznych kremówek uczniowie, którzy nie przystąpili do konkursu, postanowili również przekazać swoje myśli ubrane w słowa Ojcu Świętemu. Szczere słowa dzieci, płynące prosto z serca, dla Świętego Jana Pawła II sprawiły, że spotkanie było wzruszające i refleksyjne. Gość specjalny –  pan Janusz Małolepszy, który towarzyszył nam podczas wieczoru autorskiego po raz drugi, uświetnił spotkanie poezją śpiewaną polskich autorów. Gratulujemy twórczej młodzieży talentu pisarskiego.