AKTYWNI NA 100%

Dnia 04.10.2018 r. Stowarzyszenie Podróż w dorosłe życie, działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej otrzymało prestiżową nagrodę. Podczas IV Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego w Krzyżowej odbył się finał konkursu AKTYWNI NA 100%, organizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Na uroczystej gali, z rąk marszałka województwa dolnośląskiego pana Cezarego Przybylskiego, wyróżnienie w postaci dyplomu  i kryształowej statuetki „Aktywni na 100%” odebrały przedstawicielki stowarzyszenia, Pani Agnieszka Jurcewicz i Pani Magdalena Fijak. Na Dolnym Śląsku działa 11 300 organizacji pozarządowych. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, Kapituła konkursu wyróżniła 100 organizacji pozarządowych szczególnie zasłużonych dla animacji i rozwoju społeczności lokalnych na terenie województwa dolnośląskiego. Jesteśmy dumni, że nasze działania dostrzegane są nie tylko lokalnie. To ogromna motywacja do dalszej pracy na rzecz naszych podopiecznych.

Stowarzyszenie Podróż w dorosłe życie zajmuje się  w sposób kreatywny i niestandardowy szeroko pojętą rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. Podopieczni Stowarzyszenia odbywają podróże po całej Polsce komunikacją publiczną. Do tej pory odwiedzili Poznań, Opole, Gdańsk, Sandomierz, Łódź, Wrocław, Warszawa, Zamość, Kazimierz Dolny. Wspólne podróżowanie daje im poczucie, że świat stoi przed nimi otworem, pozwala przeżyć wspaniałe przygody i uwierzyć  w siebie i w swoje możliwości. Podczas podróży podopieczni uczą się bezpiecznego poruszania się w miejscach publicznych, korzystania z komunikacji miejskiej, wspierają się wzajemnie przy dźwiganiu swoich bagaży, uczą się jak być odpowiedzialnym za siebie i innych. Każdy z wyjazdów to genialny sposób rehabilitacji społecznej, ponieważ wychowankowie nawiązują nowe znajomości i muszą odnaleźć się w nowym miejscu, ale przede wszystkim to dla nich test samodzielności na miarę ich możliwości. Pomysłowość stowarzyszenia to również spełnianie najskrytszych marzeń osób niepełnosprawnych (spotkanie z Kubą Błaszczykowskim, Robertem Lewandowskim, aktorami serialu „Pierwsza miłość”, Szymonem Wydrą, lot samolotem). Godne uwagi jest to, że zdobyte umiejętności, podopieczni stowarzyszenia mogą wypróbować podczas prezentacji zawodowych dla osób z niepełnosprawnościami,  jakie organizacja prowadzi przy współpracy lokalnych przedsiębiorców. Ważna dla stowarzyszenia jest integracja, dlatego co roku wspiera Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  im. ks. Jana Twardowskiego w Piława Górnej w organizacji Powiatowych Festiwali Integracji. Podróż w dorosłe życie promuje też twórczość i uzdolnienia osób niepełnosprawnych na arenie Polski i międzynarodowej.