REALIZACJA PROJEKTU „WZROST JAKOŚCI EDUKACJI SZKOLNEJ”

Na stronie powiatu dzierżoniowskiego znajduje się artykuł WZRASTA JAKOŚĆ EDUKACJI W SPECJALNYM OŚRODKU W PIŁAWIE GÓRNEJ