Toruń – Miasto Kopernika

 

Kolejny już raz, w ramach programu „Poznaj Polskę” #Poznaj Polskę,  uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej wyjechali na trzydniową wycieczkę. Tym razem odwiedziliśmy Toruń – średniowieczne miasto będące miejscem urodzenia Mikołaja Kopernika oraz słynące          z tradycyjnych pierników. Głównym celem przedsięwzięcia  było budowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznawanie dziedzictwa kulturowego, historycznego Polski oraz największych osiągnięć polskiej nauki. Pierwszego  dnia  wycieczki uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych „Walizka pełna skarbów” w Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika, znanego podróżnika urodzonego w Toruniu. Uczniowie z zachwytem oglądali fascynujące eksponaty zgromadzone  w muzeum, a przywiezione z  najdalszych stron świata przez Tony’ego Halika i Elżbietę Dzikowską. Spacerując uliczkami Staromiejskiego Rynku podziwialiśmy najbardziej popularne atrakcje Torunia m. in. monumentalny Ratusz, średniowieczne mury, zabytkowe kamienice, liczne kościoły. Podczas zwiedzania  przepięknych toruńskich uliczek uczniowie sami opowiadali legendy i ciekawostki, które wcześniej przygotowali, o Krzywej Wieży, Staromiejskim Ratuszu, kościele św. Janów, dzwonie Tuba Dei (Trąba Boża), o aniele w herbie miasta, ośle, psie Filusiu oraz fontannie z  żabami. Równie  atrakcyjnie  i  intensywnie upłynął uczniom drugi dzień wycieczki. W 550. rocznicę urodzin wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika zwiedziliśmy Dom Mikołaja Kopernika przy Staromiejskim Rynku. Interaktywne muzeum opowiada nie tylko historie dotyczące astronoma i jego rodziny, ale porusza również kwestie  życia w średniowiecznym Toruniu. Toruń jest  miastem słynącym z tradycyjnych pierników. Uczestnicy wycieczki postanowili zgłębić historię toruńskich specjałów                 i aktywnie uczestniczyli w warsztatach przygotowywania ciasta i wypieku pierników           w Muzeum  Toruńskiego Piernika i Żywym Muzeum Piernika. Każdy uczestnik wycieczki wrócił do domu z pachnącymi i  samodzielnie wykonanymi piernikami. Ostatniego  dnia  uczniowie  z  ogromnym  zaangażowaniem  i  ekscytacją wzięli udział w   poznawaniu magicznych opowieści związanych z Toruniem. W Domu Legend Toruńskich, który jest połączeniem muzeum i teatru, zwiedzający, pod okiem animatorów, aktywnie włączali się w opowiadane legendy. Charakterystycznym i centralnym miejscem Nowego Miasta            w Toruniu jest Rynek Nowomiejski, który również zwiedziliśmy. Toruń  to  piękne  miasto,  pełne  historii  i  kultury,  które  obowiązkowo  powinno  znaleźć się na mapie najciekawszych miejsc do zwiedzania w Polsce. Podczas tej trzydniowej wyprawy uczniowie mieli możliwość rozwijania umiejętności samoobsługowych oraz  zachowania się w różnych, nowych dla siebie sytuacjach. Wykazali się ogromną koleżeńskością, życzliwością, kulturą i  gotowością do podejmowania kolejnych wyzwań.

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

                                                                                                                  Wrocław 2023-10-09

 

             Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice!

W związku z zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi prac domowych zadawanych uczniom i ich oceniania oraz zasad poprawiania przez uczniów niesatysfakcjonujących ocen informuję, że:

 1. Kwestie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
  w szkołach publicznych regulują:

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373 z późn. zm.)

 1. Formy pracy uczniów i zasady ich oceniania określa statut szkoły. Jest on  uchwalany przez Radę Szkoły (społeczny organ szkoły złożony w równych częściach przez nauczycieli, uczniów i rodziców), a w przypadku jej braku przez Radę Pedagogiczną.
 2. Zadawanie i ocenianie prac domowych przez nauczycieli jest legalne. Zgodne z przepisami prawa oświatowego szkoły w swoich statutach szczegółowo regulują kwestie zadawania i oceniania prac domowych. Określają także sposób i termin poprawiania ocen niesatysfakcjonujących uczniów (w tym zwłaszcza ocen niedostatecznych), liczbę podejść do poprawy i wagę nowej oceny.
 3. W opinii Rzecznika Praw Dziecka wyrażonej w dniu 8 stycznia 2020 r. praca domowa pełni ważne funkcje dydaktyczne, utrwala wiadomości zdobyte podczas zajęć w szkole, rozwija inicjatywę ucznia, kształci samodzielność myślenia i działania. To trafna opinia, wszak – jak mawiali starożytni Rzymianie – repetitio est mater studiorum – powtarzanie jest matką wiedzy. Rzecz jasna zadawanie prac domowych powinno być celowe, przemyślane i dostosowane
  do indywidualnych potrzeb ucznia. Prace domowe nie mogą nadmiernie obciążać ucznia, który po zajęciach dydaktycznych w szkole powinien mieć czas na odpoczynek, zabawę, uczestnictwo w życiu rodzinnym, spotkania
  z rówieśnikami, a także rozwijanie własnych zainteresowań.
 4. To nauczyciel w sposób najbardziej wiarygodny i kompetentny może ocenić indywidualne potrzeby swojego ucznia. W przypadku odczucia, że uczeń jest przeciążony pracami domowymi można zgłosić problem nauczycielowi danego przedmiotu, w dalszej kolejności wychowawcy i dyrektorowi szkoły, który sprawuje w szkole nadzór pedagogiczny. Nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać we wspólnocie szkolnej w spokojnej, merytorycznej rozmowie.
 5. Roztropnie zadawane prace domowe dobrze służą rozwojowi ucznia. Uczą też obowiązkowości i odpowiedzialności. To ważne, bo misją szkoły jest nie tylko uczyć, ale i wychowywać młode pokolenie. Traktując uczniów z szacunkiem
  i serdecznie warto nakładać obowiązki i wysoko trzymać porzeczkę wymagań. Takie przecież będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

 

                                                                       Z poważaniem pozostaję

                                                                                     Roman Kowalczyk

                                                                    Dolnośląski Kurator Oświaty

XVIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O ZDROWIU

27 września odbył się w naszej placówce XVIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy                       o Zdrowiu. Głównym celem imprezy jest poszerzanie świadomości zdrowotnej                       i  promowanie zdrowego stylu życia. Do konkursowych zmagań przystąpiło dziesięć drużyn, w tym po raz pierwszy drużyna rodziców. Pięcioosobowe zespoły miały do wykonania  niełatwe zadania, m. in. rozwiązanie testu wiedzy, przedstawienie procesu recyklingu. Znajomość zasad  bezpiecznego korzystania z sieci oraz prawidłowego spakowania się do szkoły również nie sprawiły uczestnikom większych problemów. Każda z drużyn przygotowała  i  zaprezentowała reklamę dotyczącą  zdrowych nawyków              w szkole. Uczestnicy ze wszystkimi konkurencjami poradzili sobie doskonale. Wykazali się dużymi umiejętnościami i  wiedzą na temat zdrowia, bezpieczeństwa, profilaktyki, ekologii. Wszystko bacznie obserwowało i  oceniało jury konkursu. Zdobywcami głównej nagrody i pucharu zostali uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie, drugie miejsce przypadło uczniom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Dzierżoniowie, trzecie miejsce zajęli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej.

Konkurs odbył się dzięki dofinansowaniu z Powiatu Dzierżoniowskiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„Kultura Dostępna” -DWA ŚWIATY

Słowacki, Chopin i… Kinior na teatralnej scenie w naszej szkole.                                    Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi” gościła u nas z  kolejną, trzecią już, artystyczną realizacją wielkiego dzieła literackiego. W tym niecodziennym wydarzeniu z dziełem Juliusza Słowackiego zmierzyli się studenci sztuki aktorskiej oraz aktorzy amatorzy z lokalnej społeczności, natomiast w warstwie muzycznej usłyszeliśmy współczesne aranżacje utworów Fryderyka Chopina. „Dwa światy. Słowacki, Chopin mało znany” to próba przybliżenia współczesnemu odbiorcy niezwykle liryczno-baśniowej atmosfery „Lilli Wenedy”. Spektakl został oparty na scenariuszu i reżyserii dr hab. Eweliny Ciszewskiej – pani Dziekan Wydziału Lalkarskiego Akademii Sztuk Teatralnych    w Krakowie filia we Wrocławiu i wyprodukowany przez koordynatorkę całego przedsięwzięcia Joannę Zabuską. To kolejna, oryginalna adaptacja, która powstała pod skrzydłami Fundacji Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi” z Ostroszowic. Muzyka – tło wydarzenia to współczesne aranżacje utworów Fryderyka Chopina wykonane przez Włodzimierza Kiniora Kiniorskiego i Annę Rutkowską ze światłami Roberta Balińskiego. To niezwykłe spotkanie zagościło u nas w ramach programu „Kultura Dostępna”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie Zabuskiej za te niecodzienne atrakcje i pamięć     o nas. Cieszymy się ogromnie, że współczesna sztuka, w tak doskonałym wydaniu jest dostępna dla każdego widza, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Jesteśmy ogromnie dumni, że nasi uczniowie, z każdym rokiem, stają się coraz bardziej świadomymi odbiorcami świata kultury.                                                                               

https://www.tvsudecka.pl/artykul/22933,wyjatkowy-spektakl-teatralny-fundacji-rozwoju-kultury-sztuki-i-edukacji-otworz-drzwi

WITAJ SZKOŁO!!!

4 września uczniowie i nauczyciele naszej placówki rozpoczęli nowy rok szkolny.
Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Państwowego, Pani Dyrektor przywitała wszystkich przybyłych na uroczysty apel.
 
Powitanie Uczniów, Rodziców, Pracowników… serdeczne życzenia, spotkania w klasach. Śmiech i radość wypełniły opuszczone na czas wakacji korytarze, klasy, pracownie … witaj szkoło! Raźnie i wesoło wchodzimy w nowy rok szkolny.
To czas i okazja do poznania nowych kolegów i koleżanek, nawiązywania przyjaźni, nauki i rehabilitacji oraz ciekawego spędzania czasu.