Niezwykły Świat Sztuki w naszej placówce

Dnia 22.05.2024 roku odbył się w naszej szkole Powiatowy Festiwal Integracji „Niezwykły świat sztuki”. W imprezie uczestniczyło dwanaście pięcioosobowych zespołów z placówek powiatu dzierżoniowskiego, wszyscy wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej. Głównym celem było propagowanie sztuki                    w korelacji  z kompetencjami kluczowymi. Uczestnicy aktywnie działali przy czternastu stoiskach warsztatowych: malowanie na folii, kreatywna rzeźba, projektant mody, mały architekt, mały fotograf, ceramiczne fantazje, wzory i kolory, kodowanie na dywanie, wzory i kolory, wesoły taniec, świat dźwięków, kukiełkowy świat, teatr cienia, graficzne wzory. Udział w festiwalu pozwolił osobom niepełnosprawnym poznać wybrane dzieła       i ich twórców. Uczestnicy rozwijali swoje poczucie estetyki i wrażliwości na piękno, uaktywniali twórczą postawę z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością, zapoznali się z różnorodnymi technikami plastycznymi, muzycznymi, teatralnymi i graficznymi. Festiwal umożliwił   doskonalenie umiejętność swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki, rozwinął kompetencje cyfrowe w tym zainteresowania związane z kodowaniem                                    i programowaniem. Jak się okazało świat sztuki ma wiele zalet. Jest naturalnym motywatorem do  działań, wzbudza zachwyt i podziw u młodego odbiorcy. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Powiatowego Grantu Oświatowego. Stowarzyszenie działające przy placówce, pozyskało na ten cel środki finansowe                    w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z Powiatu Dzierżoniowskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.