ZAJĘCIA W PRACOWNI LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI

Zajęcia w pracowni Laboratorium Przyszłości sprzyjały odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań uczniów, rozwijały kreatywne myślenie, uczyły wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy, a przede wszystkim doskonaliły kompetencje kluczowe uczniów.                                                                                                                                                    #LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci