„Obrazkowe zasady bezpieczeństwa w górach”

W dniach od 1-8 maja w naszej szkole odbył się konkurs „Obrazkowe zasady bezpieczeństwa w górach” w ramach programu  Bezpieczny Dolnoślązak, „Trzy kroki do bezpieczeństwa”.  Warunkiem udziału w konkursie było samodzielne wykonanie pracy plastycznej  w dowolnej technice.  Główny cel konkursu to rozbudzenie zainteresowania górami i szeroko rozumianym bezpieczeństwem.