PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV POD NAZWĄ „STOP! HCV”

Jak co roku w naszej szkole, w kwietniu odbyły się zajęcia mające na celu zwiększenie wiedzy i świadomości uczniów na temat zagrożeń, i profilaktyki zakażeń wirusem HCV.

Miesiąc wcześniej, w korytarzu szkolnym wystawiona była tablica z informacjami o wirusie, który to wywołuje zapalenie wątroby typu C (WZW  C). Z tablicy mogła skorzystać cała społeczność szkolna i nie tylko…

Uczniowie brali udział w pogadance, oglądali prezentację multimedialną, wysłuchali  nagranych wskazówek lekarzy specjalistów.

Na zakończenie w małych grupkach rozwiązywali testy sprawdzające ich wiedzę oraz  wspólnie zostały omawiane popełnione w nich błędy.