BohaterON w naszej szkole

30 października 2023 roku gościliśmy Pana Zdzisława Maciejewskiego – sekretarza Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych                 w Pieszycach oraz autora wielu książek o tematyce patriotycznej. Pan Zdzisław przeprowadził ciekawą lekcję historii dla naszych uczniów. Dzięki jego prelekcji mogliśmy wzbogacić nasze działania realizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej „BohaterON – włącz historię”.                                                                                                                                                                       Dziękujemy

Górska wyprawa – „Cudze chwalicie, swego nie znacie – kontynuacja”

Góry Sowie to dla wielu osób wyjątkowe miejsce na ziemi. Trudno się z tym nie zgodzić. Wiedzą o  tym również podopieczni Stowarzyszenia Podróż w dorosłe życie działającego przy  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  im. ks. Jana Twardowskiego            w Piławie Górnej. Po raz kolejny, w  ramach projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie – kontynuacja”, dziesięcioro uczniów  wraz z  nauczycielami – wolontariuszami, wybrało się na dwudniową wycieczkę w Góry Sowie.  Założeniami tego zadania było poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych najbliższego otoczenia, a  dokładnie Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Pierwszego dnia, wędrując częścią szlaku im. Mieczysława Orłowicza, zdobyli najwyższy szczyt Gór Sowich – Wielką Sowę i  nieodległą, tajemniczo położoną Małą Sowę. Drugiego  dnia przemierzyli trasę z  Przełęczy Jugowskiej przez Trzy Buki do Leśnego Dworku w Bielawie. Wędrując poznawali zasady poruszania się szlakami turystycznymi, kulturę górską, odczytywali informacje znajdujące się na tablicach               i znakach, na szczycie Wielkiej Sowy poznali historię wieży widokowej, którą zobaczyli tuż po generalnym remoncie. Środowisko przyrodnicze Parku Krajobrazowego Gór Sowich dawało wiele możliwości do nauki, zabawy, zdobywania nowych sprawności. Uczniowie poznawali leśną roślinność przy pomocy aplikacji Obiektyw Google, pokonywali naturalny tor przeszkód, wykonywali jesienne mobile i leśne korony, na  zdjęciach utrwalali  piękno górskich pejzaży. Za wykonane zadania podopieczni zbierali  punkty na kartach sprawności, aby otrzymać za nie  nagrody. Dla najmłodszych uczestników wycieczki dużą atrakcją  był nocleg w schronisku górskim „Zygmuntówka”. Uczniowie z  zainteresowaniem poznali historię tego przedwojennego schroniska oraz zasady w nim obowiązujące. Wycieczka była okazją do promowania aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz  rozwijania samodzielności podopiecznych.

Projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie – kontynuacja” realizowany był ze środków finansowych pozyskanych przez Stowarzyszenie Podróż w dorosłe życie  z  budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

 

Dzień Edukacji Narodowej

13 października w naszej szkole odbyła się podwójna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz przyjęcia nowych uczniów do społeczności szkolnej.
Święto Edukacji narodowej obchodzone jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze. Nowi uczniowie wykonali wszystkie zadania na szóstkę z plusem. Złożyli następnie ślubowanie przed Panią Dyrektor oraz bracią uczniowską.
Zwieńczeniem uroczystości były życzenia i podziękowania dla wszystkich pracowników naszej placówki wygłoszone przez Panią Dyrektor.

Toruń – Miasto Kopernika

 

Kolejny już raz, w ramach programu „Poznaj Polskę” #Poznaj Polskę,  uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej wyjechali na trzydniową wycieczkę. Tym razem odwiedziliśmy Toruń – średniowieczne miasto będące miejscem urodzenia Mikołaja Kopernika oraz słynące          z tradycyjnych pierników. Głównym celem przedsięwzięcia  było budowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznawanie dziedzictwa kulturowego, historycznego Polski oraz największych osiągnięć polskiej nauki. Pierwszego  dnia  wycieczki uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych „Walizka pełna skarbów” w Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika, znanego podróżnika urodzonego w Toruniu. Uczniowie z zachwytem oglądali fascynujące eksponaty zgromadzone  w muzeum, a przywiezione z  najdalszych stron świata przez Tony’ego Halika i Elżbietę Dzikowską. Spacerując uliczkami Staromiejskiego Rynku podziwialiśmy najbardziej popularne atrakcje Torunia m. in. monumentalny Ratusz, średniowieczne mury, zabytkowe kamienice, liczne kościoły. Podczas zwiedzania  przepięknych toruńskich uliczek uczniowie sami opowiadali legendy i ciekawostki, które wcześniej przygotowali, o Krzywej Wieży, Staromiejskim Ratuszu, kościele św. Janów, dzwonie Tuba Dei (Trąba Boża), o aniele w herbie miasta, ośle, psie Filusiu oraz fontannie z  żabami. Równie  atrakcyjnie  i  intensywnie upłynął uczniom drugi dzień wycieczki. W 550. rocznicę urodzin wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika zwiedziliśmy Dom Mikołaja Kopernika przy Staromiejskim Rynku. Interaktywne muzeum opowiada nie tylko historie dotyczące astronoma i jego rodziny, ale porusza również kwestie  życia w średniowiecznym Toruniu. Toruń jest  miastem słynącym z tradycyjnych pierników. Uczestnicy wycieczki postanowili zgłębić historię toruńskich specjałów                 i aktywnie uczestniczyli w warsztatach przygotowywania ciasta i wypieku pierników           w Muzeum  Toruńskiego Piernika i Żywym Muzeum Piernika. Każdy uczestnik wycieczki wrócił do domu z pachnącymi i  samodzielnie wykonanymi piernikami. Ostatniego  dnia  uczniowie  z  ogromnym  zaangażowaniem  i  ekscytacją wzięli udział w   poznawaniu magicznych opowieści związanych z Toruniem. W Domu Legend Toruńskich, który jest połączeniem muzeum i teatru, zwiedzający, pod okiem animatorów, aktywnie włączali się w opowiadane legendy. Charakterystycznym i centralnym miejscem Nowego Miasta            w Toruniu jest Rynek Nowomiejski, który również zwiedziliśmy. Toruń  to  piękne  miasto,  pełne  historii  i  kultury,  które  obowiązkowo  powinno  znaleźć się na mapie najciekawszych miejsc do zwiedzania w Polsce. Podczas tej trzydniowej wyprawy uczniowie mieli możliwość rozwijania umiejętności samoobsługowych oraz  zachowania się w różnych, nowych dla siebie sytuacjach. Wykazali się ogromną koleżeńskością, życzliwością, kulturą i  gotowością do podejmowania kolejnych wyzwań.

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

                                                                                                                  Wrocław 2023-10-09

 

             Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice!

W związku z zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi prac domowych zadawanych uczniom i ich oceniania oraz zasad poprawiania przez uczniów niesatysfakcjonujących ocen informuję, że:

 1. Kwestie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
  w szkołach publicznych regulują:

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373 z późn. zm.)

 1. Formy pracy uczniów i zasady ich oceniania określa statut szkoły. Jest on  uchwalany przez Radę Szkoły (społeczny organ szkoły złożony w równych częściach przez nauczycieli, uczniów i rodziców), a w przypadku jej braku przez Radę Pedagogiczną.
 2. Zadawanie i ocenianie prac domowych przez nauczycieli jest legalne. Zgodne z przepisami prawa oświatowego szkoły w swoich statutach szczegółowo regulują kwestie zadawania i oceniania prac domowych. Określają także sposób i termin poprawiania ocen niesatysfakcjonujących uczniów (w tym zwłaszcza ocen niedostatecznych), liczbę podejść do poprawy i wagę nowej oceny.
 3. W opinii Rzecznika Praw Dziecka wyrażonej w dniu 8 stycznia 2020 r. praca domowa pełni ważne funkcje dydaktyczne, utrwala wiadomości zdobyte podczas zajęć w szkole, rozwija inicjatywę ucznia, kształci samodzielność myślenia i działania. To trafna opinia, wszak – jak mawiali starożytni Rzymianie – repetitio est mater studiorum – powtarzanie jest matką wiedzy. Rzecz jasna zadawanie prac domowych powinno być celowe, przemyślane i dostosowane
  do indywidualnych potrzeb ucznia. Prace domowe nie mogą nadmiernie obciążać ucznia, który po zajęciach dydaktycznych w szkole powinien mieć czas na odpoczynek, zabawę, uczestnictwo w życiu rodzinnym, spotkania
  z rówieśnikami, a także rozwijanie własnych zainteresowań.
 4. To nauczyciel w sposób najbardziej wiarygodny i kompetentny może ocenić indywidualne potrzeby swojego ucznia. W przypadku odczucia, że uczeń jest przeciążony pracami domowymi można zgłosić problem nauczycielowi danego przedmiotu, w dalszej kolejności wychowawcy i dyrektorowi szkoły, który sprawuje w szkole nadzór pedagogiczny. Nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać we wspólnocie szkolnej w spokojnej, merytorycznej rozmowie.
 5. Roztropnie zadawane prace domowe dobrze służą rozwojowi ucznia. Uczą też obowiązkowości i odpowiedzialności. To ważne, bo misją szkoły jest nie tylko uczyć, ale i wychowywać młode pokolenie. Traktując uczniów z szacunkiem
  i serdecznie warto nakładać obowiązki i wysoko trzymać porzeczkę wymagań. Takie przecież będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

 

                                                                       Z poważaniem pozostaję

                                                                                     Roman Kowalczyk

                                                                    Dolnośląski Kurator Oświaty

XVIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O ZDROWIU

27 września odbył się w naszej placówce XVIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy                       o Zdrowiu. Głównym celem imprezy jest poszerzanie świadomości zdrowotnej                       i  promowanie zdrowego stylu życia. Do konkursowych zmagań przystąpiło dziesięć drużyn, w tym po raz pierwszy drużyna rodziców. Pięcioosobowe zespoły miały do wykonania  niełatwe zadania, m. in. rozwiązanie testu wiedzy, przedstawienie procesu recyklingu. Znajomość zasad  bezpiecznego korzystania z sieci oraz prawidłowego spakowania się do szkoły również nie sprawiły uczestnikom większych problemów. Każda z drużyn przygotowała  i  zaprezentowała reklamę dotyczącą  zdrowych nawyków              w szkole. Uczestnicy ze wszystkimi konkurencjami poradzili sobie doskonale. Wykazali się dużymi umiejętnościami i  wiedzą na temat zdrowia, bezpieczeństwa, profilaktyki, ekologii. Wszystko bacznie obserwowało i  oceniało jury konkursu. Zdobywcami głównej nagrody i pucharu zostali uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie, drugie miejsce przypadło uczniom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Dzierżoniowie, trzecie miejsce zajęli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej.

Konkurs odbył się dzięki dofinansowaniu z Powiatu Dzierżoniowskiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.